Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús.
Contacte Galeria fotogràfica Videos dron

Georreferenciació

EXPERTS A LA REALITZACIÓ DE PLÀNOLS GEORREFERENCIATS

Realització de plànols georreferenciats GML o XML per lliurar en notaria, registre de la propietat o cadastre.

Aquests plànols són necessaris sempre que hi hagi una desviació entre les dades de límits o dimensions d'una propietat d'una escriptura, registre de la propietat o cadastre així com per a tota obra de nova construcció.

Què és georreferenciar?

Georeferenciar una parcel·la és aquella tècnica que permet ubicar-la en l'espai de manera unívoca, és a dir li confereix una localització geogràfica única, definida per unes coordenades geogràfiques en un sistema determinat. Aquestes coordenades permeten tornar a marcar en el terreny els límits de la parcel·la.

 

Com s'expressa la georreferenciació d'una parcel·la?

Aquesta s'expressa mitjançant la inclusió del seu sistema de referència, el seu sistema de projecció i les seves coordenades. En el cas d'Espanya el sistema de referència oficial és el conegut com ETRS89 i la projecció a utilitzar es diu UTM. Les dues unides es coneixen com a sistema de coordenades. Un cop conegut el sistema de coordenades, s'han d'expressar els punts X, Y de cada un dels vèrtexs de la parcel·la referits a aquest sistema de coordenades.

 

Què és un fitxer GML?

Un fitxer GML és un fitxer el contingut està expressat en l'estàndard GML (Geography Markup Language - Llenguatge de Marcat Geogràfic). En un subllenguatge d'XML descrit com una gramàtica en XML Shema per al modelatge, transport i emmagatzematge d'informació geogràfica. La seva importància radica que a nivell informàtic es constitueix com una llengua franca per al maneig i transvasament d'informació entre els diferents programari que fan ús d'aquest tipus de dades, com ara els Sistemes d'Informació Geogràfica.

 

Què és un RGA? (Representació gràfica alternativa)

És una representació gràfica que difereix de la representació gràfica continguda en la certificació cadastral descripitiva i gràfica d'un immoble a l'entendre el titular que no es correspon amb la realitat física. És un plànol georrefernciado, que delimita de manera precisa la parcel·la en què s'ubica, mitjançant l'expressió de les coordenades geogràfiques corresponents a cadascun dels seus vèrtexs, referides a el sistema geodèsic oficial i que s'ha d'elaborar en format informàtic.

La RGA es refereix a una parcel·la, que es defineix com la porció de sòl que delimita la geometria de el dret de propietat d'un propietari o diversos proindivís. En una mateixa parcel·la poden existir diversos béns immobles construïts. En aquests casos, la RGA d'aquests immobles es referirà a la parcel·la en què estiguin ubicats.

 

Qui pot elaborar un RGA?

L'elaboració d'una representació gràfica alternativa es pot elaborar per un tècnic competent, per una autoritat pública o per qualsevol interessat.

El Cadastre recomana que la RGA la realitzi un TÈCNIC COMPETENT, preferentment el qual intervingut en la redacció dels plans.

 

 

Com realitzar un plànol georreferenciat?

Passos a seguir per a tramitar-

Durant una compra venda d'una finca, si vostè és el propietari, ha d'identificar en la notaria quines són les seves finques objecte de la compravenda. Per a això, haurà de aportar la referència cadastral dels immobles. El notari li demanarà la certificació cadastral i la manifestació que la descripció de l'immoble es correspon amb la seva realitat. Si això no és així, s'ha d'iniciar un procés d'actualització amb el cadastre.

Ja sigui perquè cal esmenar les discrepàncies o perquè cal incorporar alguna alteració en el cadastre, serà necessària la representació gràfica alternativa georeferenciada.

Estop el podem ajudar a la realització d'aquesta representació gràfica, amb lliurament de plànol georeferenciat i fitxer informàtic que després serà validat a la seu electrònica de la Direcció General de Cadastre.

El cadastre emetrà un informe de validació, indicant que ara sí es correspon amb la realitat de la finca. Si el procediment amb la notaria va a bon terme, la informació es remet el cadastre de manera que en el registre s'actualitza i s'incorpora a l'escriptura de compravenda.

Després, aquesta escriptura es presenta al registre cadastral sol·licitant la seva inscripció. Arribats a aquest moment, el registrador ha de comprovar la vigència de la certificació gràfica i descriptiva del cadastre, qualificar la correspondència dels plànols amb la realitat de la finca, seguint els criteris de la llei i tramitar el procediment de registre corresponent.

El plànol gràfic de la finca es pot inscriure en el registre de la propietat sense necessitat de notari, però per això s'ha d'aportar la certificació cadastral descriptiva i gràfica o un plànol gràfic alternatiu que prèviament hagi estat validat pel cadastre. També haurà d'aportar la descripció de l'immoble segons l'escriptura de la propietat, afegint la validació del propietari de la finca, en el cas que no sigui vostè.

A continuació, quan ja s'ha inscrit en el registre la representació gràfica cadastral revisada, la finca queda coordinada de manera gràfica amb el cadastre i a partir de llavors, s'entén que les dades d'ubicació de limitació i superfície de la mateixa, són els correctes .