Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús.
Contacte Galeria fotogràfica Videos dron

Estudis geotècnics

Cada vegada resulta més important el coneixement del subsòl, el qual constitueix el suport de les activitats humanes, de materials d'excavació, d'emmagatzematge o de construcció, d'aquí la importància de l'estudi geològic-geotècnic com a base per als projectes d'enginyeria civil.

Els estudis geològic-geotècnics tenen com objecte el desenvolupament de models geològics, geomecànics i geotècnics que permetin un coneixement del comportament dels materials del subsòl.

La geologia proporciona la informació necessària per al reconeixement litològic, estructural, geomètric, geomorfològic, de comportament hidrogeològic, etc...

La geotècnia proporciona l'eina des d'un punt de vista geomecànic d'identificació, agressivitat, expansivitat, resistència i deformabilitat dels materials.

El compendi entre les dues disciplines garanteix la solució òptima dels problemes en l'enginyeria civil. La metodologia de treball està integrada pels estudis de camp, la prospecció del terreny i els assajos de laboratori:

 • En l'estudi de camp es realitzen els treballs de cartografia geològica, Geotècnica: litologia, estructura, hidrogeologia, geomorfologia i trets geotècnics.
 • En la prospecció del terreny es realitzen els treballs de:
  • Labors superficials: calicates, pous i rases. Prospecció geofísica: sísmica, elèctrica i radar. Penetromètriques: estàtica i dinàmica. Sondejos mecànics: rotació, trencat-percussió i helicoïdals.
 • En el laboratori es realitzen els treballs d'anàlisis i assajos d'identificació de sòls, anàlisis, assajos i estudis petrogràfics de roques

ESTOP S.A. gestiona els més moderns equips per a l'exploració, garantint així una veritable zonificació del substrat que emplaçats en els llocs correctes proporcionin un diagnòstic de la situació.

Estudis geològic-geotècnics per a:

 • Obres civils, industrials i de serveis (fonamentacions, lloses, pilotis, recalci d'edificis...).
 • Obres lineals (carreteres, vies fèrries, etc...).
 • Excavacions i talussos.
 • Mineria i pedreres.
 • Detecció, prevenció i mitigació de riscos geològics (expansivitat, despreniments, carstificació, inundabilitat, erosionabilitat, etc...).
 • Cartografies geològiques, geomorfològiques, hidrogeològiques, geotècniques, etc...
 • Prospeccions geofísiques (geoelèctriques, sísmiques, georadar...). Valoració d'impactes ambientals.

Estudis hidrològics

Veure mes