Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús.
Contacte Galeria fotogràfica Videos dron

Avís legal

AQUEST ÉS UN ACORD LEGAL ENTRE VOSTÈ I ESTOP ESTUDIS TOPOGRAFIA S.A. SERVEIXI'S LLEGIR-LO DETINGUDAMENT ABANS DE DESCARREGAR QUALSEVOL IMATGE. AL TRASPASSAR EN QUALSEVOL SISTEMA INFORMÀTIC QUALSEVOL IMATGE QUE APAREGUI EN AQUESTES PÀGINES WEB, VOSTÈ ACCEPTA QUEDAR VINCULAT ALS TERMES I CONDICIONS D'AQUEST CONTRACTE. SI VOSTÈ NO ESTÀ CONFORME AMB ELL, ABSTINGUI'S D'UTILITZAR QUALSEVOL IMATGE.

TOTES LES IMATGES INCLOSES EN AQUESTA WEB SÓN PROPIETAT D'ESTOP ESTUDIS TOPOGRAFIA S.A. I ESTAN PROTEGIDES PER LES LLEIS I TRACTATS SOBRE DRETS D'AUTOR, AIXÍ COM PER ALTRES LLEIS I TRACTATS SOBRE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL.

Pel present, vostè no pot utilitzar cap de les Imatges incloses en aquestes pàgines web:

  • Per a cap ús publicitari, promocional, editorial o qualsevol altre ús que impliqui una aplicació comercial, sigui remunerada o no.
  • Per a fer treballs derivats o referits a una Imatge pre-existent.
  • Per a llicenciar, vendre, publicar i distribuir qualsevol de les Imatges en part o en la seva totalitat.
  • Per a col·locar la Imatge en altre sistema informàtic de cap classe per a ser distribuït en un format susceptible de descàrrega, FTP o similars.
  • En contextos difamatoris, calumniosos, pornogràfics, fraudulents, abusius o, en general, il·legals. Es requereix una autorització prèvia per escrit per a l'ús de les Imatges per a temàtica conflictiva, inclòs però no limitat, a temes de naturalesa sexual, abús mental, físic o de substàncies, alcohol, tabac, al·lusiu a la SIDA, càncer o altres malalties físiques o mentals o qualsevol denigració d'una persona o producte.
  • De manera que violi el dret a l'honor, a la pròpia imatge o a la intimitat deguda a les persones.

Qualsevol ús de les Imatges sense autorització prèvia per part d'ESTOP ESTUDIS TOPOGRAFIA S.A. constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual, el que permet a ESTOP ESTUDIS TOPOGRAFIA S.A. exercir tots els drets atorgats per la legislació aplicable en aquests casos.

Legislació i jurisdicció aplicables

El present acord i tots els assumptes que dugui annexos es regiran i interpretaran d'acord amb la legislació espanyola, i qualsevol disputes que sorgeixin en la seva aplicació es veuran únicament davant els tribunals amb jurisdicció a Palma de Mallorca - Balears, Espanya. No obstant, això no impedirà a ESTOP ESTUDIS TOPOGRAFIA S.A. exercir el dret a resoldre qualsevol litigi en altra jurisdicció competent.

POLÍTICA PROTECCIÓN DE DATOS

En esta web, propiedad de ESTOP ESTUDIOS TOPOGRAFIA, S.A. UNIPERSONAL, aseguramos la total protección de los datos de carácter personal proporcionados por nuestros usuarios.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos, le informamos que los datos personales facilitados a través de los formularios de esta web o mediante mensajes de correo electrónico, podrán ser incorporados en un fichero de datos de carácter personal, debidamente registrado en la Agencia Española de Protección de Datos, cuya finalidad es la de Gestión de Clientes y/o Proveedores.

Mediante el envío de los formularios existentes en esta web, el remitente da su consentimiento para ser incluido en los mencionados ficheros. Así mismo, le comunicamos que desde esta web se podrán recoger direcciones IP de los usuarios, las cuáles serán igualmente tratadas de acuerdo a la normativa vigente.

Sus datos podrán ser cedidos, siempre protegiendo los datos adecuadamente, a: organizaciones o personas directamente relacionadas con el responsable, administración tributaria, y bancos, cajas de ahorros y cajas rurales. ESTOP ESTUDIOS TOPOGRAFIA, S.A. UNIPERSONAL respetará en todo momento la confidencialidad de sus datos, según conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD).

En cualquier momento puede usted ejercitar sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición en los términos especificados en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, conforme al procedimiento legalmente establecido. Estos derechos podrán ser ejercidos dirigiéndose por correo electrónico a estop@estop.org.