Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús.
Contacte Galeria fotogràfica Videos dron
 • Nou vol fotogràfic vertical
  Abril 2016 de tota Balears
 • Fotografía aérea vertical
  Miles de fotografías con la historia de Baleares

Fotografia aéria vertical

ESTOP Fotografia Aèria Vertical disposa del millor equipament humà i tècnic per a l'elaboració de vols fotogramètrics. Des de l'elaboració de la preparació del vol als processos de presa d'imatges des de l'avió. Per a això s'utilitzen diferents programaris per a la planificació dels vol i navegació per GPS entre els quals destaca el desenvolupat per LH System.

En quant a l'arxiu que disposa ESTOP podríem dir que gràcies als vols realitzats des de 1955 i amb certa periodicitat; Balears és la regió d'Europa mes fotografiada per una empresa privada. Prova d'això és el nostre arxiu amb més de 55.000 negatius de 10 vols complets (mil·límetre a mil·límetre) de tot Balears de 1955, 1968, 1973, 1979, 1981, 1984, 1990, 1995, 1997, 2001, 2003, 2005, 2008, 2016  aixís com de cents de vols locals realitzats durant tots aquest anys.

 • Sobre la utilització d'aquestes fotografies verticals, podria ser molt extensa, podent-se resumir en un ús:
  • Per al control i legalització d'obres antigues ( segons la Llei de Disciplina Urbanística (Llei 10/1990) de 23/10/90, en l'Article 73 especifica " 1r. Les infraccions urbanístiques consistents en actes d'edificació sense llicència o ordre d'execució o sense ajustar-se a les condicions assenyalades en aquesta prescriuran als vuit anys des de la seva finalització total. S'entendrà totalment acabada l'obra quan així s'acrediti fefaentment per qualsevol mitjà de prova) amb la presentació d'una fotografia que demostri que una construcció "il·legal" s'ha construït amb posterioritat als vuit anys des de la finalització d'aquesta obra i sempre que aquesta obra no tingui un expedient de disciplina urbanístic obert implicaria que amb aquesta fotografia vàrem demostrar la prescripció d'aquesta il·legalitat.
  • Ordenació del territori
  • Decoració de despatxos de promotors, constructors, arquitectes, enginyers, immobiliàries.
  • Determinació de traçats d'obres públiques.
  • Estudis agrícoles i forestals.
  • Estudis hidrogeològics i arqueològics.
  • Estudis evolutius per a comparança d'anys
  • Mosaics fotogràfics de tot un terme municipal (fotocomposicions)

Solicitar presupuesto fotografía vertical

Veure mes